Co děláme:

Všichni potřebujeme přemýšlet. A všichni se potřebujeme neustále učit novým věcem.

Charlie Karlín, z.ú. vznikla s cílem pomáhat dětem, mladým lidem, rodičům, učitelům či seniorům rozvíjet jejich schopnosti, řešit složité problémy, rozhodovat se v náročných situacích, připravovat se na svět, který se mění každý dnem a který ještě ani neznáme.

Prostřednictvím učení profesora Reuvena Feuersteina se snažíme rozvíjet poznávání a poznávací schopnosti, které jsou potřebné pro kvalitnější a samostatnější učení, a které nás vedou k vyššímu stupni nezávislosti. Pomocí zkušenosti zprostředkovaného učení stimulujeme kognitivní dovednosti, které jsou důležité pro adaptaci v nových situacích.

Naše činnost se zaměřuje na pedagogy a školy, které podporujeme v jejich snažení předcházet předčasnému ukončování školní docházky a rozvíjet všechny děti tak, aby dosahovaly lepších výsledků učení a zvyšovaly svůj potenciál. Věříme, že všechny děti se potřebují naučit, jak se učit (projekt Šance na změnu).

Školám nabízíme dále pomoc ve vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, či žáků pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (projekt Sofie).

Pomáháme také mladým lidem překonávat obtíže při začleňování do společnosti (projekt Thinking, Learning, Freedom).

Nezapomínáme na děti, které žijí v nepodnětném, či málo podnětném prostředí. Usilujeme o zavádění programů orientovaných na rozvoj kognitivních funkcí v raném dětství a během školní docházky s cílem podpořit motivaci, zodpovědnost a zvídavost (projekt Educating the Excluded).

Podporujeme rozvoj a zavádění inovativních postupů do výuky. Pomáháme učitelům a dalším odborníkům nacházet nové cesty a způsoby, jež umožní úspěch všem dětem, žákům a studentům (projekt Strengthening Thinking and Learning Skills).

Záleží nám na dětech s různě omezenými intelektovými schopnostmi či s tělesným postižením. Zaměřujeme se u nich na aktivaci či stimulaci kognitivního potenciálu (projekt ve spolupráci s Jedličkovým ústavem).

Spřátelené organizace:

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Reuvena Feuersteina
Centrum ROZUM
DYS-centrum
Prostor 8

Copyright © 2019 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress