CO DĚLÁME?

Pomáháme…

…dětem, mladým lidem, rodičům, učitelům a seniorům nejenom v Praze, ale i v celé České republice a na Slovensku. S našimi klienty pracujeme individuálně či ve skupinách v rámci neformálního vzdělávání, podporujeme práci s metodou ve školách a v dalších institucích. Spec.důraz klademe na práci se školami, kde se snažíme o vytváření aktivního modifikujícího prostředí, které pozitivně podporuje proces učení všech dětí.

Pilířem našich služeb je učení prof. Reuvena Feuersteina. Pracujeme tedy s metodou instrumentálního obohacování a s dynamickým vyšetřením učebního potenciálu (LPAD).

Prostřednictvím zprostředkovaného učení rozvíjíme a stimulujeme kognitivní funkce našich klientů tak, aby oni lépe přijímali nové informace a využívali je v plné míře, aby se rozvíjeli jejich možnosti autentického a samostatného života.

Šíříme…

Metodu šíříme (kromě výše zmíněných lekcí) za pomoci národních a nadnárodních projektů (od státních i soukromých dárců), díky nimž zprostředkováváme projektovým partnerům certifikovaný́ výcvik v metodě FIE a následně jim pomáháme implementovat FIE do škol a jiných institucí. Více o projektech se dočtete v sekci “Projekty“.

Copyright © 2024 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress