Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

Ondřej je od září roku 2016 ředitelem organizace.

S metodou FIE se setkal již během studia obecné antropologie a sociologie na Univerzitě Karlově. V roce 2013 absolvoval kurz a od roku 2015 s metodou pracuje naplno jako soukromý terapeut (www.rozmotejtese.cz) a dále se v ní vzdělává.

Ve své praxi se setkává s lidmi různých věkových kategorií, ale nejčastěji pracuje se žáky ve věku od 10 do 20 let, a to jak individuálně, tak i skupinově.

V organizaci se angažuje i na poli národních a mezinárodních projektů, které jsou zaměřené na implementaci metody FIE v různých vzdělávacích institucích.  Zde získal množství podnětů a materiálu pro vznik dokumentu Implementation of the Feuerstein Instrumental Enrichment Program,  který vznikal v rámci mezinárodního projektu pod Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Jeho kreativita je základnou pro vnější tvář naší organizace.

„Změňte své myšlení, naučte se, jak efektivně nakládat s informacemi a jak pracovat s chybou, a zlepšete svůj přístup k řešení nejrůznějších úkolů, se kterými se setkáváte každý den.

Rozmotejte se a zjednodušte si život.“

Copyright © 2024 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress