Charlie Karlín je pražská nezisková organizace sdružující certifikované lektory metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE), kterým záleží na šíření této metody mezi veřejnost a to především učitelskou, aby se ve školách lépe dařilo rozvíjet dovednosti a potenciál žáků.

Naše aktivity zaměřujeme především na děti předškolního a školního věku, ale také na seniory, kterým metoda FIE pomáhá prožívat plnohodnotné stáří.

Jsme řešiteli projektu, který poskytuje certifikovaný výcvik učitelům v této metodě. Spolupracujeme i na mezinárodním projektu Implementace Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování do školních aktivit.

Pomocí metody FIE rozvíjíme u našich klientů komunikaci, budujeme sebedůvěru a sebeúctu. Učíme je stavět strategie, rozvíjíme schopnosti a dovednosti se soustředit a řešit úkoly a krize.

Spoluzaložili jsme i Autorizované Tréninkové Centrum metod profesora Reuvena Feuersteina, kde se mohou zájemci v této metodě vyškolit a používat ji ve své praxi.

Copyright © 2024 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress