Charlie Karlín je pražská nezisková organizace sdružující certifikované lektory metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE), kterým záleží na šíření této metody mezi veřejnost a to především učitelskou, aby se ve školách lépe dařilo rozvíjet dovednosti a potenciál žáků a došlo k vytvoření aktivního modifikujícího prostředí, které pozitivně podporuje proces učení všech dětech. Členové organizace také každodenně pracují s FIE na svých lekcích, které probíhají individuálně či ve skupinách v rámci neformálního vzdělávání a podporujeme práci s metodou ve školách a v dalších institucích.

U zrodu organizace stáli učitelé, rodiče, spec.pedagogové, psychologové, sociologové, všichni certifikovaní a zkušení zprostředkovatelé. Spojuje nás společné přesvědčení a víra, že každý z nás se může měnit, zvyšovat svůj potenciál a žít kvalitnější život.

Pilířem našich služeb je učení prof. Reuvena Feuersteina. Pracujeme převážně s metodou instrumentálního obohacování, dynamického vyšetření učebního potenciálu. Prostřednictvím zprostředkovaného učení rozvíjíme a stimulujeme kognitivní funkce našich klientů tak, aby oni lépe přijímali nové informace a využívali je v plné míře, aby se rozvíjeli jejich možnosti autentického a samostatného života.

POMÁHÁME…

  • …dětem překonávat různé potíže při učení ve škole či doma a místo opakujících se neúspěchů zažívat úspěchy a chuť vzdělávat se;
  • …mladým lidem překonávat obtíže při začleňování do společnosti;
  • …rodičům porozumět sobě samým a svým dětem;
  • …učitelům lépe rozvíjet kognitivní a emoční dovednosti svých žáků v rámci výuky;
  • …v nepolední řadě seniorům prožívat plnohodnotné stáří.

Pomocí metody FIE rozvíjíme u našich klientů komunikaci, budujeme sebedůvěru a sebeúctu. Učíme je stavět strategie, rozvíjíme schopnosti a dovednosti se soustředit a řešit úkoly a krize.

ŠÍŘÍME…

Charlie Karlín metodu šíří (kromě výše zmíněných lekcí) za pomoci národních a nadnárodních projektů (od státních i soukromých dárců), díky nimž zprostředkováváme projektovým partnerům certifikovaný́ výcvik v metodě FIE a následně jim pomáhá implementovat FIE do škol a jiných institucí. Více o projektech se dočtete v sekci “Projekty”.

Spoluzaložili jsme i Autorizované Tréninkové Centrum metod profesora Reuvena Feuersteina, kde se mohou zájemci v této metodě vyškolit a používat ji ve své praxi.

SPŘÁTELENÉ ORGANIZACE:

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Reuvena Feuersteina
Centrum ROZUM
DYS-centrum
Prostor 8

Copyright © 2023 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress