Projekt pro sociální a aktivizační pracovníky se seniory s využitím Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE), navazuje na probíhající úspěšný projekt “Představení možností rozvoje práce se seniory s využitím Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE)”, který byl realizován formou dvoudenních seminářů. 

Navazující projekt si klade za cíl vyškolit pracovníky, kteří se profesně věnují práci se seniory v příslušných institucích na území hl. m. Prahy (dále jen pracovníci z cílové skupiny), aby mohli pracovat pomocí Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (dále jen „FIE“ – z angl. Feuerstein’s Instrumental Enrichment), která pomůže seniorům s rozvojem kognitivních funkcí, zlepšení orientace a zkvalitnění jejich života. Pracovníci z cílové skupiny jsou vybraní absolventi ukázkových seminářů, kteří projevili zájem o vyškolení metodou FIE a mají zájem o její zařazení při aktivizaci seniorů v jejich prostředí. 


Projekt je realizován díky grantu magistrátu hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020.

Copyright © 2023 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress