Projekt pro sociální pracovníky a gerontology – představení možností rozvoje práce se seniory s využitím Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování

Představení možnosti práce se seniory s využitím Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Projekt, řešený pod záštitou hl. m. Prahy, je koncipován pro odborné pracovníky, kteří jsou v každodenním profesním kontaktu se seniory. Zapojení pracovníci získají osobní zkušenost s touto metodou skrze 2 denní vzdělávací program. Projekt zároveň přináší inspiraci, jakým způsobem může probíhat rozvoj kognitivních funkcí a aktivizace u seniorů.

Copyright © 2019 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress