Šance na změnu

V rámci projektu „Šance pro změnu“, který realizuje nezisková organizace Charlie Karlín, z.ú. od ledna do prosince 2016, je učitelům zapojených škol poskytnut certifikovaný výcvik v metodě Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina.

Učitelé v současné době víc než kdy jindy stojí před nelehkým úkolem. Třídy jsou čím dál víc různorodé. Mezi dětmi jsou velké rozdíly, mnoho z nich má různé handicapy a vyžaduje specifickou péči. Od učitele se přesto očekává, že zvládne všechny děti ve třídě maximálně rozvinout.

Proto si klademe za cíl vybavit učitele schopnostmi a dovednostmi, které mu umožní pracovat se všemi dětmi v rámci jejich osobního maxima. Dosavadní zkušenosti ukazují, že instrumentální obohacování je vhodným nástrojem při práci s tak různorodými skupinami dětí, jakou jsou dnes mnohé školní třídy.

Prostřednictvím programu Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina (FIE) se učitelé naučí lépe rozvíjet kognitivní a emoční dovednosti svých žáků a vést je tak, aby každý žák mohl zažít úspěch a být úspěšný. Učitelům je v rámci projektu poskytnuta metodická podpora v aktivním využití FIE v každodenní praxi i při zavádění do kurikula, rovněž bude zabezpečena supervize.

Cílem projektu:
• poskytnout učitelům zapojených škol vhodný a účinný nástroj k podpoře žáků v překonávání školních obtíží, k usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání a zamezení předčasnému odchodu ze vzdělávání.

Projekt probíhá za laskavé podpory nadačního fondu z USA.

Copyright © 2023 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress