Rozvoj sociální gramotnosti formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování

Délka projektu: 01/09/2017 – 09/2020

LogoCharlieMajda    logo_liga

Projekt je realizován ve spolupráci s Ligou lidských práv, která je příjemcem grantu. Momentálně do projektu hledáme partnery (školy), které by měly zájem se stát centrem kolegiální podpory (ambasadory).

Cílem projektu je vytvořit síť 13 center kolegiální podpory v oblasti rozvoje sociálních kompetencí žáků s potřebou podpůrných opatření formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. V každém kraji ČR (mimo Prahu) bude vytipována 1 základní škola, která vzdělává vysoký podíl sociálně znevýhodněných žáků a má chuť sdílet zkušeností s realizací společného vzdělávání s ostatními. Tato centra budou zvyšovat svou kvalitu a šířit dobrou praxi formou (a) vyškolení části pedagogického sboru v metodě FIE; (b) realizací volnočasových aktivit pro žáky; (c) vzájemného sdílení zkušeností; (d) pravidelných setkání pro školy ze svého okolí.

Podrobnosti k projektu jsou k přečtění zde.

 

Copyright © 2019 Charlie Karlín, All Rights Reserved. Powered by WordPress