Rozvoj sociální gramotnosti formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování

Délka projektu: 01/09/2017 – 09/2020

LogoCharlieMajda    logo_liga

Projekt je realizován ve spolupráci s Ligou lidských práv, která je příjemcem grantu.

V rámci projektu jsme vytvořili síť 13 center kolegiální podpory v oblasti rozvoje sociálních kompetencí žáků s potřebou podpůrných opatření formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. V každém kraji ČR (mimo Prahu) byla vytipována 1 základní škola, která vzdělává  sociálně znevýhodněné žáky a má chuť sdílet zkušeností s realizací společného vzdělávání s ostatními.

Na těchto školách se v rámci projektu konají kroužky Feuersteinovy metody, na které žáci docházejí každý týden a pravidelná setkávání s veřejností, kde se můžete dozvědět více informací o škole i o Feuersteinově instrumentálním obohacování.

Podrobnosti k projektu jsou k přečtění zde.

Copyright © 2024 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress