Myšlení, učení, svoboda

Délka projektu:03/2017 – 08/2018
Koordinátor/ka: Ondřej Věnek Vysopal
Dárce:Bader Philanthropies, Inc.
Partner:Vězeňská služba České republiky

Projekt, který finančně podpořila organizace Bader Philanthropies, vznikl ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky. V roce 2018 vstoupil do své závěrečné části, ve které jsme se zaměřili především na poskytnutí podpory absolventům kurzů Feuersteinovy metody. Během roku 2018 bylo proškoleno více účastníků, než se plánovalo, a to především díky podpoře a propagaci ze strany vedení SOU, zejména díky PaedDr. Martinu Váňovi, který projekt spolukoordinuje. V rámci projektu se uskutečnily další aktivity, kterými byly dva inspirační semináře, supervize ve věznicích a návštěvy školy T. G. Masaryka ve Svitavách. Ke konci roku 2018 bylo v devíti věznicích proškoleno celkem 35 lektorů, kteří pravidelně pracují se 170 odsouzenými. Díky velkému úspěchu projektu jsme získali další finanční podporu od Bader Philanthropies pro další pokračování projektu. V druhé fázi se chceme zaměřit především na proškolení terapeutů, vychovatelů a psychologů mimo SOU VS
ČR. Projekt odstartuje v lednu příštího roku.

Copyright © 2023 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress