Šance na změnu pro rodiče

Délka projektu: 01/2018 – 06/2019
Koordinátor/ka: Jiří Horák, MBA, Ph.D.
Dárce: Bader Philanthropies, Inc.
Partner: ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6; ZŠ T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov; MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, SSZŠ Litvínov a IQ Roma servis, z. s.

Od ledna 2018 realizoval Charlie Karlín, z. ú., za podpory Nadace Bader Philanthropies, Inc., projekt Šance na změnu pro rodiče, který se zaměřoval na práci s rodiči dětí ze sociálně a ekonomicky vyloučených lokalit, respektive dětí ohrožených školním neúspěchem, s využitím metody instrumentálního obohacování (FIE). Tento projekt je svým způsobem v českých podmínkách pilotní, jelikož na práci s rodiči dětí z rizikových skupin metoda FIE v tomto rozsahu a v této intenzitě ještě použita nebyla.

Hlavní myšlenkou projektu bylo nabídnout dětem pozitivní změnu jejich prostředí nejenom prostřednictvím práce s metodou FIE ve škole, ale rovněž napomoci dotvořit stimulující a podpůrné domácí prostředí. Toho spolupracující instituce v rámci projektu dosahovaly založením rodičovských klubů, kde se rodiče pod vedením mediátora pravidelně po celý rok věnovali rozvoji svých kognitivních dovedností a schopností nezávisle, samostatně přemýšlet a řešit nejrůznější životní problémy či situace.

Součástí projektu bylo kromě zakládání a vedení rodičovských klubů i poskytnutí podpory partnerským institucím ve formě workshopu, inspiračního semináře, metodické podpory, supervize, ale také poskytnutí vzdělání v metodách instrumentálního obohacování (řady Standard i Basic) a zajištění instrumentů pro práci s rodiči.  

Dosavadní zpětná vazba od mediátorů napovídá, že práce s rodiči má skutečně vliv na chování dětí v rámci formálního vzdělávání. Pro podrobnější zkušenosti je však třeba počkat až do poloviny roku 2019, kdy se předpokládalo ukončení tohoto inovativního projektu.

Copyright © 2024 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress