Myšlení, učení, svoboda 2019

Délka projektu:03/2017 – 08/2018
Koordinátor/ka:Mgr. Ondřej Věnek Vysopal
Dárce:Bader Philanthropies, Inc.
Partner:Vězeňská služba České republiky

Pokračování projektu ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky, který navazuje na úspěchy z přechozích let, které jsme zaznamenali v původním projektu “Thinking, Learning, Freedom“. Cílem pokračování projektu je rozšířit Feuersteinovu metodu především mezi zaměstnance mimo SOÚ. Cílíme tedy na psychoterapeuty, psychology, terapeuty, vychovatele, metodiky apod.

Copyright © 2023 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress