Nezisková orgnaizace Charlie Karlín nabízí způsob jak zlepšit váš  potenciál pomocí Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE)

Laskavá metoda světově proslulého a uznávaného psychologa Reuvena Feuersteina používaná ve více než 70 zemích celého světa zlepšuje nenásilnou formou komunikační dovednosti. Celkově zvyšuje schopnost učit se pomocí vhodných strategií řešení. Učí nebát se chyb, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulsivitu a rozvíjí vyjadřování. Vychází z předpokladu, že všichni můžeme zlepšit své schopnosti.

Představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Pracuje se převážně jen s papírem a tužkou, s uceleným systémem cvičných sešitů se řeší stále náročnější úkoly. Lektor, spíše průvodce, působí proti pasivitě žáků, učí je kriticky přemýšlet a podporuje jejich vnitřní motivaci k učení, pomáhá vyrovnávat se s každodenními situacemi.
Kurz je určen:

  • všem starším 8 let (speciální kurz Basic již pro děti od 3 let)
  • pro děti se speciálními potřebami (špatný prospěch, poruchy učení a chování, ADHD, ADD, autismus, Aspergerův syndrom, Downům syndrom aj.)
  • pro běžnou populaci a nadané dětí jako stimulační prostředek
  • pro seniory jako podpůrný prostředek pro zbrzdění přirozených degenerativních procesů v mozku
  • pro imigranty a kulturní minority
  • u psychiatrických pacientů a při rehabilitaci po zranění mozku

Copyright © 2024 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress