Zlepšování vzdělávání sociálně vyloučených na východním Slovensku

Délka projektu: 04/2019 – 06/2020
Koordinátor/ka: Jana Žišková a Mgr. Vladimíra Fortunová
Dárce: Bader Philanthropies, Inc.
Partner: ZŠ Veľká Ida a ZŠ 

Popis: Prostředí ve Veľké Idě je nám dobře známo z našeho minulého projektu Educating the Excluded, ve kterém jsme spolupracovali s ETP Slovensko a podporovali Feuersteinovu metodu v komunitních centrech. V novém projektu, který se mohl uskutečnit díky podpoře Pirkei Avi, byl projektovým manažerem Mgr. Ondřej Věnek Vysopal.

Tentokrát jsme se přesunuli do Základní školy ve Veľké Idě, kde jsme proškolili 13 učitelů. Ti prošli kurzem FIE I a FIE Basic a s metodou pracují ve své pedagogické praxi. V rámci projektu jsme také sbírali kvantitativní a kvalitativní data, díky kterým chceme zachytit atmosféru při začátku projektu. Dále budou data využita k dlouhodobému sledování vlivu metody na klima ZŠ, její pedagogy, žáky a blízké okolí. Díky velkému ohlasu, který metoda vzbudila nejen na ZŠ ve Veľké Idě, ale i v okolí, jsme získali pokračování projektu, který se zaměří na šíření metody do okolních institucí a bude realizován v dalším roce. Děkujeme všem účastníkům projektu, především paní ředitelce Terézii Besterciové za veškerou péči, kterou projektu věnuje.

Copyright © 2023 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress