Výzva k zapojení do projektu „Ukotvení Feuersteinovy metody v neformálním vzdělávání“

  • MÁTE ZÁJEM POMÁHAT V OBLASTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE?
  • PRACUJETE JIŽ V OBLASTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A HLEDÁTE NOVOU EFEKTIVNÍ METODU, KTERÁ BY PODPOŘILA RŮST KOMPETENCÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE?
  • CHCETE BÝT PRO VAŠE DĚTI DOBRÝMI ZPROSTŘEDKOVATELI?

ZAPOJTE SE do připravovaného projektu zaměřeného na neformální vzdělávání dětí a mládeže v místě vašeho bydliště nebo jeho okolí.

Jde o zapojení se do VÝZVY Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Tuto výzvu zveřejnil řídící orgán OP VVV dne 28. února 2019 na webových stránkách MŠMT.

Projekt nabízí zapojení pro pracovníky i dobrovolné pracovníky organizací působících v oblasti vzdělání nebo asistenčních služeb v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, prostřednictvím kterého by získali didaktický základ a vybavení funkčními a smysluplnými metodami práce s dětmi a mládeží (zejména s metodou FIE)

  • Hlavní aktivitou, kterou bychom rádi realizovali je Vaše vzdělávání, které povede k profesnímu růstu. Pro každého z Vás připravujeme možnost absolvovat dva kurzy. Budete mít na výběr z kurzů FIE I, II, III, FIE Basic a LPAD. 
  • Navazující aktivitou bude vzájemné sdílení zkušeností. Tato aktivita bude propojena s hlavní aktivitou Vašeho vzdělávání a cílem bude přenos dobré praxe. 
  • Dalším krokem bude prohloubení profesních kompetencí, díky vzájemné spolupráci a využitím mentoringu. 
  • Součástí projektu bude i možnost založení dětských klubůdemokratického občanství, založených na rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu a kognitivních schopností s cílem neformálně vzdělávat děti a mládež tak, aby se naučili myslet v souvislostech, byly schopny různých pohledů na simulované děje a tím by posilovaly vzájemnou toleranci, komunikaci, týmové dovednosti, ale i předcházely a naučili se řešit konflikty i každodenní problémy

Přihlásit se můžete do 15. 7. 2019 na e-mail: pomahame@charliekarlin.cz

První cirkulář byl uzavřen, děkujeme Všem zájemcům, které evidujeme.
V druhém cirkuláři se můžete hlásit do 30. září 2019.

Na Vaše zapojení a spolupráci se těší

Tým Charlie Karlín, z.ú.

Copyright © 2024 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress