Charlie Karlín, z.ú. je pražská nezisková organizace pomáhající dětem, mladým lidem, rodičům, učitelům a seniorům nejenom v Praze, ale i v celé České republice a na Slovensku.

Pilířem našich služeb je učení prof. Reuvena Feuersteina. Pracujeme převážně s metodou instrumentálního obohacování, dynamického vyšetření učebního potenciálu.

Prostřednictvím zkušenosti zprostředkovaného učení rozvíjíme a stimulujeme kognitivní funkce našich klientů tak, aby oni lépe přijímali nové informace a využívali je v plné míře, aby se rozvíjeli jejich možnosti autentického a samostatného života.

Pomáháme:

  • dětem překonávat různé potíže při učení ve škole či doma a místo opakujících se neúspěchů zažívat úspěchy a chuť vzdělávat se;
  • mladým lidem překonávat obtíže při začleňování do společnosti;
  • rodičům porozumět sobě samým a svým dětem;
  • učitelům lépe rozvíjet kognitivní a emoční dovednosti svých žáků v rámci výuky;
  • v nepolední řadě seniorům prožívat plnohodnotné stáří.

U zrodu organizace stáli učitelé, rodiče, spec.pedagogové,  psychologové, sociologové, všichni certifikovaní a zkušení zprostředkovatelé. Spojuje nás společné přesvědčení a víra, že každý z nás se může měnit, zvyšovat svůj potenciál a žít kvalitnější život.

S našimi klienty pracujeme individuálně, ve skupinách, ve školách nebo mimo. Spec.důraz klademe na práci se školami, kde se snažíme o vytváření aktivního modifikujícího prostředí, které pozitivně podporuje proces učení všech dětí.

Spoluzaložili jsme i Autorizované Tréninkové Centrum metod profesora Reuvena Feuersteina, kde se mohou zájemci v této metodě vyškolit a používat ji ve své praxi.

Copyright © 2024 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress