Šance na změnu 2

Délka projektu: 01/2017 – 12/2018
Koordinátor/ka: Jana Žišková
Dárce: Bader Philanthropies, Inc.
Partner: ZŠ profesora Zdeňka Matějčka v Mostě a ZŠ Most, Zlatnická; ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Karasova; ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října; MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

Jedná se o pokračování přechozího úspěšného projektu Šance na změnu 1, přičemž jsme do této části přizvali dvě nové školy. Spolupráci s novými školami předcházelo úvodní setkání s vedením škol, potom následoval ochutnávkový kurz na každé škole. Následně proběhl Inspirační seminář k implementaci FIE do osnov na Lyčkově náměstí v Praze, kde se školy setkaly rovněž s ředitelem Jirkou Sehnalem ze svitavské školy. Na semináři se školy dozvěděly všechny potřebné informace, jak s metodou pracovat v začátcích a jak ji úspěšně implementovat do kurikula.

Proběhl také kurz Standard I, kde jsme vzdělávali jednak učitele z nových škol, ale připojili jsme i nové mediátory ze škol z předchozího projektu. Některé lektory jsme proškolili také v Basicu. Obě nové školy i spolupracující školy z první části dostaly instrumenty pro práci a koncem roku proběhly na některých školách z první části projektu supervize. Projekt pokračuje i v příštím roce.

Rok 2018 probíhal ve znamení odborné podpory mediátorů FIE. Do druhé části projektu byly zapojeny Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě a Základní škola Most, Zlatnická. Zde proběhly v únoru, květnu a září supervize v hodinách FIE, v říjnu pak podpůrný inspirační seminář, kdy měly ředitelky škol PhDr. Hana Ajmová a Mgr. Monika Kynclová a jejich mediátoři možnost pod odborným vedením PaedDr. Evy Váňové sdílet své zkušenosti i pochybnosti, hledat řešení otázek, které přirozeně vyvstaly z implementace FIE do vyučování, a vzájemně se inspirovat. Projekt také oběma školám dodal potřebné množství instrumentů pro další praxi a podpořil jejich účast na konferenci 8. listopadu 2018 v Náprstkově muzeu. Té se zúčastnily obě výše zmíněné paní ředitelky a mediátorky ze ZŠ prof. Z. Matějčka Mgr. Soňa Müllerová a Mgr. Renata Lehmanová, které na konferenci také prezentovaly své zkušenosti s metodou FIE.

Ačkoli byla většina aktivit zaměřena na tyto dvě školy, bylo pro nás velmi důležité poskytnout podporu i školám z první části projektu (ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Karasova; ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října; MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí). Těm byla díky projektu poskytnuta supervize, materiály pro praxi a dále inspirační seminář s PaedDr. Evou Váňovou a slovenskou mediátorkou Mgr. Vladimírou Fortunovou, která má bohaté zkušenosti s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. Samozřejmě i tyto školy byly přizvány na podzimní konferenci v Náprstkově muzeu. Svou účastí podpořila naši vzájemnou spolupráci zástupkyně ředitele ZŠ Ostrava – Mariánské Hory paní Petra Zelenková. Děkujeme všem školám za spolupráci a šíření Feuersteinovy metody.

Copyright © 2024 Charlie Karlín, z. ú., All Rights Reserved. Powered by WordPress