Organizační struktura:

Mgr. Ondřej Věnek Vysopal
ředitel organizace a koordinátor
+420 732 582 222
ondrej.vysopal@charliekarlin.cz
podrobnosti

Mgr. Kateřina Bártová
spoluzakladatelka

Mgr. Zuzana Križková
spoluzakladatelka a koordinátorka
+420 605 202 199
zuzanakrizko@gmail.com
podrobnosti

PaedDr. Eva Váňová
spoluzakladatelka
+420 604 809 967
evavanova@seznam.cz

Mgr. Lubomíra Predmerská
členka správní rady

MgA. Aneta Soukupová
členka správní rady

Mgr. Gabriela Žďárská
členka správní rady

Lucie Mudrochová
revizor

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová
koordinátorka
+420 723 687 513
jana.pechancova@charliekarlin.cz

Jana Žišková
koordinátorka

Ing. Jiří Horák, MBA, Ph.D.
koordinátor
+420 725 628 731
jiri.horak@charliekarlin.cz

Copyright © 2019 Charlie Karlín, All Rights Reserved. Powered by WordPress